Hrubieszów: Ostatnie dni naboru na instalacje z odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie o naborze ankiet do udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła dla właścicieli (współwłaścicieli) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, znajdujących się na terenie Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Miasto Hrubieszów ogłasza nabór ankiet do udziału w projekcie montażu kolektorów słonecznych oraz  instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła, znajdujących się na terenie Miasta Hrubieszowa.

Zasady uczestnictwa w projekcie zawarte są w załącznikach do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik Nr 1 zawiera  regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Miejską Hrubieszów.

Załącznik Nr 2 projekt umowy na wykonanie inwentaryzacji budynku przeznaczonego na dostawę 
i montaż kolektorów słonecznych oraz  instalacji fotowoltaicznych wraz z pompami ciepła.

Załącznik Nr 3 Stanowi formularz ankiety.

Załącznik Nr 4 Tabela przedstawiająca szacunkowe koszty instalacji

Dodatkowe informacje oraz wersję papierowa ww. dokumentów  można uzyskać w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie w  Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego (ul. 3 Maja 15, Hrubieszów 22-500) nr telefonu 84 696 23 80 w. 42.

Termin składania ankiet ustala się od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 5 kwietnia 2016 r.

Ankiety należy składać w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego (ul. 3 Maja 15, Hrubieszów 22-500).

Po zebraniu ankiet przeprowadzimy weryfikację zgłoszeń i wizję w budynkach. Zgłosi się do Państwa upoważniony przez Urzędu Miasta Hrubieszowa ekspert, który dokona inwentaryzacji. Po stwierdzeniu, że dana nieruchomość spełnia wymagania instalacji, kolejnym etapem będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz pełnomocnictwa.