Hrubieszów: Rojonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

25 kwietnia na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w rejonowym etapie Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK rywalizowały zespoły ratowników ze szkół średnich z terenu powiatu hrubieszowskiego.

Reklamy

Zorganizowano 5 stacji, na których startujące drużyny wykazywały się praktyczną znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Kolejność zajętych miejsc:

I  miejsce   Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

II miejsce  Zespół Szkół nr 3 w Hrubieszowie

III miejsce  Zespół Szkół w Dołhobyczowie

IV miejsce Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

 

Mistrzostwa odbyły się dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” w Hrubieszowie, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędu Miasta w Hrubieszowie, Urzędu Gminy w Hrubieszowie, Gminy Dołhobyczów.

Pomocy udzielili również: Powiatowa Komenda Straży Pożarnej, Powiatowa Komenda Policji oraz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, portal internetowy LubieHrubie, Dyrekcja Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na Okręgowych Mistrzostwach  Pierwszej Pomocy PCK w dniu 18.05.20113r  powiat nasz  reprezentowany będzie  przez ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 2 w HRUBIESZOWIE, OPIEKUN: Robert  Harpeniuk.

 

Zuzanna  Korycka