30 maja 2024

Jedynka: Po remoncie sali gimnastycznej

Od 10 grudnia 2013 roku uczniowie Hrubieszowskiej Jedynki mogą się cieszyć nowo wyremontowaną salą gimnastyczną.

Z pozyskanych 44.000,00 zł. zewnętrznych środków wymieniono podłogę, oświetlenie, kosze, uchwyt do siatkówki, zamontowano rolety oraz odświeżono wnętrze.

Mamy nadzieję, że poprawa warunków lokalowych przełoży się na większe sukcesy sportowe uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1.

 

Info: ZSM nr 1

Fot. ZSM nr 1, LubieHrubie.pl