29 lutego 2024

Hrubieszów: Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Rusza IV edycja hrubieszowskiego budżetu obywatelskiego. Pomysły będzie można składać od 1 kwietnia do 31 maja.

Reklamy

Do rozdysponowania przez mieszkańców Hrubieszowa w tegorocznym budżecie obywatelskim jest 100 000 zł. Stanowi to około 0.01 % budżetu miasta, który wynosi ponad 110 milionów. Koszt pojedynczego projektu nie może przekroczyć 25 000 zł.

Do przedstawiania pomysłów i głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta, który w dniu składania projektu ma ukończony 16 rok życia.

Reklamy

Zgłoszenia do budżetu obywatelskiego można składać od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r. Projekty można składać w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Hrubieszów, pocztą na adres: 22-500 Hrubieszów, ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 1.

Na złożone projekty będzie można głosować w formie papierowej poprzez: wypełnienie i wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny w Urzędzie Miasta, wypełnienie i przesłanie wypełnionej karty do głosowania na adres Urzędu Miasta Hrubieszów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Budżet obywatelski – głosowanie”, oddanie głosu za pomocą platformy partycypacji społecznej dostępnej pod adresem: www.konsultacje.miasto.hrubieszow.pl, przesłanie na adres e-mail: budzetobywatelski@miasto.hrubieszow.pl wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania.

­

Harmonogram wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Hrubieszów na 2022 r.

Etap 1 – 1 kwietnia-31 maja 2021 r. Zgłaszanie przez mieszkańców Miasta propozycji projektów oraz ich promocja.

Etap 2 – 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r. Ocena formalno – prawna i merytoryczna zgłoszonych projektów przez Zespół, ds. Budżetu Obywatelskiego, poinformowanie o wynikach oceny.

Etap 3 – 16 sierpnia 2021 r. Publikacja ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.

Etap 4 – 16 sierpnia – 14 września 2021 r. Głosowanie mieszkańców przez 30 dni od dnia opublikowania listy projektów.

Etap 5 – do 30 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania.

Etap 6 – do 15 listopada 2021 r. Wpisanie zwycięskich projektów do projektu budżetu Miasta na rok 2022.

Etap 7 – od stycznia 2022 r. do końca grudnia 2022 r. Realizacja projektów wybranych w głosowaniu w budżecie obywatelskim 2022 r.

(info: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Bezrobocie w powiecie hrubieszowskim wciąż jedno z największych na Lubelszczyźnie

Bezrobocie w powiecie hrubieszowskim wciąż jedno z największych na Lubelszczyźnie


LubieHrubie na Twitterze