Hrubieszów: Skarbnik odchodzi na emeryturę

Rada Miejska odwołała z dniem 28 stycznia 2020 roku Halinę Kuranc ze stanowiska Skarbnika Miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Na dzisiejszej sesji, Rada Miejska odwołała z dniem 28 stycznia 2020 roku, Halinę Kuranc ze stanowiska Skarbnika Miasta Hrubieszowa, będącego jednocześnie głównym księgowym budżetu miasta.

W uzasadnieniu podjętej uchały czytamy, że procedurę odwołania skarbnika miasta reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którą skarbnika miasta, który jest równocześnie głównym księgowym budżetu, powołuje i odwołuje rada miasta na wniosek burmistrza.

Przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych odrębności nawet w sytuacji, gdy odwołanie jest dokonywane z inicjatywy skarbnika.

Burmistrz Miasta złożył w dniu 13 stycznia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie pisemny wniosek o odwołanie Haliny Kuranc ze stanowiska Skarbnika Miasta z dniem 28 stycznia 2020 roku. Jako uzasadnienie wniosku wskazano złożenie przez Halinę Kuranc w dniu 24 października 2019 r. prośby o rozwiązanie z dniem 28 stycznia 2020 r. stosunku pracy na mocy porozumienia stron w związku z zamiarem przejścia na emeryturę.

Halinę Kuranc pełniła funkcję Skarbnika Miasta nieprzerwanie od czerwca 2006 r. Po formalnym odwołaniu, usłyszała dużo ciepłych słów. Za „cierpliwość i profesjonalizm” dziękowała jej nie tylko Burmistrz Miasta Marta Majewska i radni Rady Miejskiej, ale również pracownicy Urzędu Miasta, przedstawiciele jednostek organizacyjnych i pomocniczych miasta.

 

fot. lubiehrubie.pl

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Przyjęto budżet miasta na 2020 rok

Projekt budżetu Hrubieszowa na rok 2020