24 lipca 2024

Hrubieszów: Spotkanie z Królową Nauki [ZDJĘCIA]

31 maja 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie zakończono warsztaty kreatywnej matematyki dla każdego pod hasłem Spotkania z Królową Nauki.

Reklamy

Warsztaty obejmowały trzy spotkania, w których uczestniczyło 75 uczniów ze szkół z powiatu hrubieszowskiego. Były to – warsztaty z geometrii „Natura jest napisana w języku matematycznym”, z biologii „Biomatematyka w mikroświecie” oraz z geografii „Jak zmierzono wysokość Mount Everestu bez wchodzenia na jego szczyt?”.

Przygotowaniem zajęć zajęli się członkowie Stowarzyszenia „Staszic” – nauczyciele Staszica. Wszystkie działania były realizowane nieodpłatnie w ramach wolontariatu. Wolontariusze pomagali w przygotowaniu sal i sprzętu oraz przeprowadzeniu spotkań. Pełnili ważną rolę, pomagając uczestnikom przy wykonywaniu zadań i wyjaśniając poznawane zjawiska czy prawa nauki.

Reklamy

Te zadania wzorowo wykonali uczniowie z klas: III c, II b, III b pod opieką merytoryczną pań Marzeny Banach, Moniki Młynarczuk oraz Marty Krupy i organizacyjną Zarządu Stowarzyszenia „Staszic”. Nad warsztatami czuwała również Dyrekcja szkoły.

Kreatywne zajęcia pozwoliły zmierzyć się każdemu uczestnikowi z problemem „Czy bez znajomości matematyki, można spostrzec głębokie piękno przyrody i zrozumieć prawa i reguły rządzące światem ożywionym i nieożywionym naszej planety? ” Udowodniliśmy, że cały świat przyrody ożywionej i nieożywionej da się opisać za pomocą… matematyki. Czasem w postaci prostego odliczania, a innym razem – w formie długich, skomplikowanych wzorów. Zanim jednak uczestnicy warsztatów zrozumieli, że rzeczywiście tak jest, to podczas zajęć zwróciliśmy uwagę na to, że matematyka, biologia i geografia to siostry – nierozłączki.

Reklamy

Wszystkie zajęcia miały na celu uczenie się wykorzystywania zdobytych umiejętności matematycznych w obserwowaniu przyrody m.in.: rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, pamięci, mowy, myślenia; rozbudzanie ciekawości świata oraz zainteresowań matematycznych i przyrodniczych; obserwowanie i badanie najbliższego otoczenia, dostrzegania i interpretowania zjawisk przyrodniczych; kształtowanie umiejętności formułowania wniosków opartych na doświadczeniach, eksperymentach.

Działania badawcze miały charakter kreatywny, przez co uczestnicy poszerzali swoją wiedzę, mogli przezwyciężać przeszkody i wypróbowywać nowe możliwości postępowania, jednocześnie czerpali wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Wykonywanie takich działań stało się wspaniałą zabawą, podczas której w urozmaicony sposób nasi uczestnicy zdobywali wiedzę i uczestniczyli w doświadczeniach.info i fot. LO Staszic


Hrubieszów: Na ulicy traciła przytomność. Na ratunek ruszył policjant

Hrubieszów: Na ulicy traciła przytomność. Na ratunek ruszył policjant


Zerknij na Instagram →