14 czerwca 2024

Hrubieszów: Ubyło nas w powiecie! W każdej gminie

W roku 2022, w powiecie hrubieszowskim ubyło 1148 mieszkańców – informuje „Raport o stanie powiatu hrubieszowskiego za rok 2022”.

Reklamy

Dane na koniec 2022 roku mówią o tym, że powiat hrubieszowski zamieszkuje 60 329 mieszkańców, w tym 51,13 % stanowią kobiety, a 48,87 % mężczyźni, co stanowi około 3 % ogółu mieszkańców województwa lubelskiego.

W mieście Hrubieszów zamieszkuje 16 369 mieszkańców (z czego 52,92% stanowią kobiety, a 47,08 % mężczyźni). Na wsi mieszka 43 960 osób (z czego 50,46% stanowią kobiety, a 49,54 % mężczyźni). Największą gminą pod względem liczby ludności jest Gmina Miejska Hrubieszów, a najmniejszą Gmina Trzeszczany.

Reklamy

W porównaniu z rokiem 2021 liczba ludności w powiecie hrubieszowskim zmniejszyła się o 1148 osób.

Największy spadek liczby ludności, spowodowany ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji odnotowano w Gminie Miejskiej Hrubieszów o 413 osób.

Reklamy

W wyniku zachodzących zmian demograficznych liczba osób w wieku przedprodukcyjnym w latach 2020 – 2022 zmalała o 8,64 %, czyli 884 osób, w wieku produkcyjnym spadła o 1799 osób, czyli 4,69 % oraz w wieku poprodukcyjnym nastąpił wzrost o 1,78 %, czyli 252 osób.

W roku 2022 zarejestrowano w powiecie hrubieszowskim 354 urodzeń. W latach 2020 – 2022 liczba urodzeń zmalała o 15,11 %. W badanym okresie na wsi urodziło się więcej dzieci (78,68 % ogółu urodzeń) niż w mieście. Wśród noworodków przeważali chłopcy, którzy stanowili 53,01 %.

W powiecie hrubieszowskim w roku 2022 zmarło 927 mieszkańców. W latach 2020-2022 liczba zgonów spadła o 4,53 %. Na wsi odnotowano 74,10 % ogółu zgonów. Struktura zgonów według płci świadczy o nadumieralności mężczyzn, których udział w ogólnej liczbie zgonów wyniósł 64,39 %.

Liczba mieszkańców w poszczególnych gminach Powiatu Hrubieszowskiego z podziałem na płeć:

Liczba urodzeń w poszczególnych gminach Powiatu Hrubieszowskiego z podziałem na płeć:

Zgony mieszkańców w poszczególnych gminach Powiatu Hrubieszowskiego z podziałem na płeć:

Więcej informacji:

Raport o stanie powiatu hrubieszowskiego za rok 2022

źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, fot. lubiehrubie


Hrubieszów: Ubyło kolejnych 413 mieszkańców!

Hrubieszów: Ubyło kolejnych 413 mieszkańców!


Zerknij na Instagram →