13 kwietnia 2024

Hrubieszów uczcił 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 2017 r. na cmentarzu wojskowym w Hrubieszowie odbyły się uroczystości patriotyczno – religijne w 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 od wciągnięcia na maszt flagi i odśpiewania hymnu państwowego. Modlitwę w intencji ofiar II Wojny Światowej poprowadził ks. Marek Giergiel. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając. Po przemówieniu Burmistrza  porucznik Paweł Wojtaszek odczytał apel pamięci przy asyście kompanii honorowej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.

Kwiaty pod pomnikami poległych złożyły delegacje i Poczty Sztandarowe samorządów, służb mundurowych, szkół i organizacji pozarządowych.

Urząd Miasta w Hrubieszowie reprezentowali: Burmistrz Tomasz Zając, Zastępca Burmistrza Marta Majewska i Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Świstowska w asyście Straży Miejskiej.

Po uroczystościach na cmentarzu delegacje udały się do kościoła pw. Ducha Świętego, gdzie odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych w kampanii wrześniowej.

Delegacja Urzędu Miasta w Hrubieszowie w składzie Burmistrza Miasta Tomasz Zając i Przewodnicząca Rady Miejskiej   Anna Świstowska, w asyście Komendanta Straży Miejskiej Tadeusza Wdowiaka, złożyła kwiaty również pod pomnikiem   poległych za ojczyznę w latach 1939 – 1945, na terenie lasu Dębinka.

 

źródło: UM Hrubieszów