Hrubieszów: Zawody użyteczno-bojowe grup dalekiego rozpoznania i plutonów rozpoznawczych

W dniu 15.11.2017 r. w 2. Hrubieszowskim Pułku Rozpoznawczym przeprowadzone zostały zawody użyteczno – bojowe dla grup dalekiego rozpoznania i plutonów rozpoznawczych.

Reklamy

 

Celem zawodów było wyłonienie najlepszych spośród etatowych grup i plutonów pododdziałów rozpoznawczych. W zawodach wzięło udział osiem zespołów po czterech żołnierzy z macierzystych pododdziałów.

W ramach zawodów zwiadowcy musieli zmierzyć się nie tylko z własnymi słabościami ale również z pętlą taktyczną  na odcinku około 30 km w trakcie której zorganizowano osiem konkurencji:

1. Pokonanie ścianki wspinaczkowej.

2. Marszobieg.

3. Strzelanie na celność i skupienie z 5,56 mm kbs BERYL za pomocą mechanicznych przyrządów celowniczych.

4. Wyznaczanie azymutu magnetycznego i odległości do celu.

5. Armie innych państw.

6. Rozpalanie ognia na czas.

7. Wykrywanie w powietrzu fosforoorganicznych środków trujących w stężeniach niebezpiecznych i bezpiecznych za pomocą przyrządu rozpoznania chemicznego PCHR – 54m.

8. Ewakuacja rannego. Wezwanie MEDAVAC.

Drużyny/sekcje działały w warunkach zbliżonych do realnego pola walki poprzez wyznaczenie dla uczestników rejonów zastrzeżonych jak również posterunków obserwacyjnych strony przeciwnej mających za zadanie przede wszystkim monitorowanie głównych węzłów komunikacyjnych.

Pełne wyposażenie oraz obciążenie (bagatela około 30 kg) w połączeniu z pokonywanymi kilometrami bardzo szybko dało obraz najlepszych zespołów pułku:

I miejsce: 3 grupa dalekiego rozpoznania z 3 kompanii dalekiego rozpoznania – 68 pkt.

II miejsce: 3 grupa dalekiego rozpoznania z 2 kompanii dalekiego rozpoznania – 60 pkt.

III miejsce: 2 grupa dalekiego rozpoznania z 3 kompanii dalekiego rozpoznania – 58 pkt.

IV miejsce: 2 grupa dalekiego rozpoznania z 2 kompanii dalekiego rozpoznania – 50 pkt.

V miejsce: 3 pluton rozpoznawczy z 6 kompanii rozpoznawcze – 41 pkt.

VI miejsce: 1 grupa dalekiego rozpoznania z 3 kompanii dalekiego rozpoznania – 34 pkt.

VII miejsce: 1 pluton rozpoznawczy z 6 kompanii rozpoznawcze – 24 pkt.

VIII miejsce: 2 pluton rozpoznawczy z 6 kompanii rozpoznawcze – 21 pkt.

 

Koncepcję zawodów użyteczno – bojowych przygotował Starszy Podoficer Dowództwa Pułku st. chor. szt. Andrzej MŁYNARCZUK.

Zdjęcia >>

Trkst i zdjęcia: st. chor. sztab. Andrzej MŁYNARCZUK

Źródło: 2 PR