Informacja o projekcie

Hrubieszów

Reklamy

Projekt jest skierowany do 90 osób niepełnosprawnych i 15 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku 16-64 lata. Całkowity koszt projektu wyniesie 675 760,00 zł.

***

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, rozpoczęło realizację projektu systemowego pt. „Stajemy się lepsi” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest skierowany do 90 osób niepełnosprawnych i 15 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych w wieku 16-64 lata. Całkowity koszt projektu wyniesie 675 760,00 zł.

W ramach projektu przewidujemy:
– sfinansowanie różnego typu kursów zawodowych w zależności od potrzeb i predyspozycji uczestników/uczestniczek projektu,
– warsztat integracyjny wyjazdowy (3 dniowy) – zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym,
– turnus rehabilitacyjny (2 tygodniowy),
– zabiegi rehabilitacyjne,
– inne dostosowane do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zdolnych do podjęcia zatrudnienia i zmotywowanych do zmiany swojej sytuacji zawodowej do zgłaszania się do tutejszego Centrum w terminie do 31 maja 2010 roku.

Nasz adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ceglana 58/1
22-500 Hrubieszów
Tel. 84 69 70 783