25 czerwca 2024

Kościuszko: Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

22 czerwca 2017 roku na szkolnym boisku Zespołu Szkół nr 3 im. T. Kościuszki punktualnie o 9.15 rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

Reklamy

 

Spotkanie, w asyście pocztu sztandarowego Szkoły, rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły pan Dariusz Szadowski oraz przybyli na naszą uroczystość goście – ks. prałat Andrzej Puzon, proboszcz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, naczelnik wydziału edukacji hrubieszowskiego powiatupan Dariusz Czujkowski i przewodniczący Rady Rodziców pan Józef Mil.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wręczenie świadectw oraz nagród książkowych bardzo licznej grupie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i działalności społecznej. Nagrodzeni stanowili bez mała jedną trzecią wszystkich uczniów szkoły! Tak duże grono uhonorowanych potwierdza zaangażowanie w mijającym roku całej szkolnej społeczności w działania mające na celu utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. Uwagę na ten fakt w swoim przemówieniu zwrócił również Pan Dyrektor, który podkreślił, że w kończącym się roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół nr 3 wielokrotnie kwalifikowali się do olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim.

Reklamy

Wśród wyróżnionych na szczególną uwagę zasłużyła postawa Klaudii Flis z klasy II „A” (matematyczno-fizycznej), która została stypendystką Premiera RP . Również i w tym roku, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, wręczono Stypendia Dyrektora Szkoły trójce uczniów Kościuszki wyróżniających się nie tylko nauką, ale i swoją postawą społeczną oraz pozaszkolnym zaangażowaniem: Aleksandrze Kołodziej z klasy I „C”, Dominice Mroczkowskiej i Alicji Romaniszyn z klasy II „C”. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor wyraził także słowa uznania dla uczennicy klasy III „C” (biologiczno-chemicznej) Agaty Trybuły, która otrzymała nagrodę dla najlepszego sportowca szkoły w mijającym roku szkolnym.

 

Zdjęcia:

Reklamy

http://zsnr3.pl/portfolio/zakonczenie-roku-20162017/

 

źródło i fot ZS nr 3