Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej oraz kurs doszkalający dla pracowników ochrony

Zapraszamy na kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej oraz kurs doszkalający dla pracowników ochrony.

Reklamy

 

Zapisy – tel. 732 935 233 lub e-mail: werbkarate@op.pl 

Pierwsze spotkanie 10.03.2018 (sobota) godz 9.00 – Szkoła Podstawowa Werbkowice, ul. J Pawła II 17, wejście – Hala Sportowa.

 

Wymagania:

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Ukończenie 21 lat.

3. Wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych.

5. Niekaralność.

6. Zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań stwierdzoną orzeczeniem lekarskimi psychologicznym, którego ważność nie upłynęła.

 

Jest możliwość zapłaty w rozłożeniu na trzy  raty.

Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej – całość 245 godz., cena kursu – 1400 zł. brutto. 

Kurs Doszkalający dla pracowników Ochrony – całość 40 godz., cena kursu – 450 zł brutto.

 

 

fot. mat. sponsora