23 maja 2024

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

Hrubieszów

Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjum specjalnego z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, oraz do uczniów szkoły przysposabiającej do pacy lub gimnazjum specjalnego z umiarkowanym stopniem upośledzenia.

***

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

W dniu 11 maja 2010r. w ramach projektu „Aktywna edukacja drogą do samodzielności ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, którego celem było:
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych
– pobudzanie twórczego i logicznego myślenia matematycznego
– kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji
– wykorzystanie wiedzy matematycznej w praktyce życia codziennego;
– popularyzacja matematyki

Konkurs był adresowany do uczniów gimnazjum specjalnego z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego, oraz do uczniów szkoły przysposabiającej do pacy lub gimnazjum specjalnego z umiarkowanym stopniem upośledzenia. Miał formę zespołową. Zadania wykonywane były przez trzyosobowe zespoły reprezentujące poszczególne szkoły.

W konkursie brali udział uczniowie ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z Hrubieszowa (dwie drużyny) oraz Zamościa.

Uczestnicy rozwiązywali zadania praktyczne i teoretyczne – rachunkowe, problemowe i testowe obejmujące treści zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Specjalnego dla Gimnazjum – III etapu edukacyjnego – Matematyka.

W konkursie wzięło udział 18 wychowanków SOSW. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne i przysposabiające do pracy. Na wynik końcowy składały się punkty zdobyte w dwóch kategoriach. Łączna liczba punktów decydowała o zajętym miejscu.

W ogólnej klasyfikacji:

– I miejsce zdobyła druga drużyna z SOSW Hrubieszów w składzie: Aleksandra Jakimiec, Tomasz Sionkowski, Patryk Chęciński, Aldona Jasina, Ilona Jasina i Bogusław Cisło,

– II miejsce pierwsza drużyna z SOSW Hrubieszów w składzie: Magdalena Jakimiec, Paweł Kowalski, Kamil Gałuszko, Anna Szady, Elwira Odrzywolska i Mateusz Chęciński,

– III miejsce zdobyli uczniowie SOSW w Zamościu w składzie: Joanna Kołodej, Wojciech Lasota, Edyta Łapa, Krzysztof Pańko, Marek Lisiewicz i Damian Pakuła.

Każda reprezentacja szkoły otrzymała statuetkę, natomiast uczestnicy pamiątkowe dyplomy i nagrody. Wszystkim gratulujemy i życzymy powodzenia za rok.

Info i foto:
SOSW w Hrubieszowie

Zdjęcia »