13 kwietnia 2024

Najciekawsza Praca Roku

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza konkurs plastyczny NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU w ramach corocznej imprezy JESIEŃ PLASTYCZNA – HRUBIESZÓW 2011. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy plastycy, artyści, absolwenci liceów plastycznych, studenci wyższych uczelni plastycznych.

Należy złożyć lub przesłać do 30 września br. co najmniej dwie prace na adres Hrubieszowskiego Domu Kultury. Prace muszą być wykonane w ostatnich dwóch latach, oprawione w listwy, ramy, passe-partout oraz opisane: imię i nazwisko, tytuł i wartość pracy. Format i technika dowolna.

W konkursie biorą udział również prace powstałe w czasie XXXIII Pleneru Malarskiego organizowanego przez Hrubieszowski Dom Kultury w bieżącym roku.

Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona rozstrzygnięcia konkursu, przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia rzeczowe.

Komisja dokona wyboru prac do wystawy.

O konkursie w

Radio Lublin »

Główna nagroda konkursu ufundowana jest przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa, pozostałe nagrody przez: Starostę Hrubieszowskiego, Wójta Gminy Hrubieszów, Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury. Zostaną one wręczone w listopadzie podczas inauguracji JESIENI PLASTYCZNEJ w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora, natomiast wyróżnione i pozostałe zostaną zwrócone na koszt autorów po zamknięciu wystawy tj. ok. 15 grudnia 2011 r.

Organizator zastrzega sobie reprodukowanie prac w katalogu bez uiszczania honorarium.

Organizator zabiega o dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Szczegółowych informacji udziela: Komisarz wystawy – Andrzej Marut.

Hrubieszowski Dom Kultury
ul. 3 Maja 7
22-500 Hrubieszów
Tel. 084 696 2615, fax. 084 696 4744