15 kwietnia 2024

Nowa szkoła w Hrubieszowie

Szkoła Branżowa II Stopnia Nr 1 w Hrubieszowie to propozycja dla osób, które ukończyły szkołę branżową I stopnia. Kształcenie w tej placówce będzie kontynuacją kwalifikacji z poprzedniej szkoły i trwać będzie dwa lata.

Po ukończeniu szkoły II stopnia i po zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji, absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Może też przystąpić do zdawania egzaminu maturalnego, co wiąże się z możliwością podjęcia studiów.

W Szkole Branżowej II Stopnia Nr 1 w Hrubieszowie proponujemy naukę m.in. tegorocznym absolwentom Szkoły Branżowej I stopnia Nr 1 (kucharz i mechanik pojazdów samochodowych).

Na semestr pierwszy klasy Branżowej Szkoły II Stopnia Nr 1 przyjmuje się:

– absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.

– kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Informacja i fot..: ZS Nr 1