15 lipca 2024

Powiat Hrubieszowski zakupił nowoczesny sprzęt do utrzymania dróg

W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Powiat Hrubieszowski uzyskał dofinansowanie na zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń przeznaczonych do bieżącego utrzymania a także wykonywania remontów dróg powiatowych.

Reklamy


Pozyskano kwotę 733.300,00 zł. Koszt zadania wynosi 733 300,00 zł brutto. Na zakup sprzętu pozyskano dotację z Funduszy Unijnych (Program Współpracy Transgranicznej Pl-By-Ua) w wysokości 659.970,00 zł tj. 90% wartości całkowitej zakupionego sprzętu. Zaś kwota, którą musi wyłożyć powiat w ramach wkładu własnego za zakup nowoczesnego sprzętu to jedynie 73.000,00 zł

 

W ramach projektu zakupiono fabrycznie nowe:

Reklamy

1) ciągnik rolniczy z przeznaczeniem do obsługi sprzętu drogowego

2) ścinarka poboczy dróg fabrycznie nowa – współpracująca z ciągnikiem rolniczym z przeznaczeniem do ścinania i profilowania poboczy drogi w celu zapewnienia właściwego odpływu wody z jezdni, do rowu – zawieszana na standardowym, 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika

Reklamy

3) posypywarka dróg – z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg jako narzędzie do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej – przeznaczona do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi, ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych;

4) pług odśnieżny – wyposażony w ruchomy lemiesz o zmiennej geometrii;

5) kosiarka na uniwersalnym ramieniu hydraulicznym – współpracująca z ciągnikiem rolniczym, jako wielofunkcyjne urządzenie niezbędne do utrzymywania poboczy, zieleni miejskiej czy kanałów – przeznaczona do koszenia trawy, pasów przydrożnych, rowów, skarp i przeciwskarp, żywopłotów, krzewów i chwastów; zawieszana na standardowym, 3-punktowym układzie zawieszenia ciągnika

6) piła tarczowa – współpracująca z ciągnikiem rolniczym jako wielofunkcyjne urządzenie niezbędne do wycinki krzewów i gałęzi drzew w celu utrzymania skrajni drogowej na odpowiedniej wysokości

 

Sprzęt przekazano już Powiatowemu Zarządowi Dróg w Hrubieszowie. Część sprzętu będzie mogła być wykorzystywana już najbliższej zimy. Natomiast urządzenia takie jak ścinarka poboczy, kosiarka na ramieniu hydraulicznym i piła tarczowa – wszystkie współpracujące z ciągnikiem, przeznaczone są do utrzymywania i remontu dróg poza okresem zimowym.

 

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie