14 czerwca 2024

Prawo: Separacja a alimenty na małżonka

Potocznie separacją nazywamy sytuację, gdy małżonkowie przestają ze sobą mieszkać, jednak w sensie prawnym separacja to stan rozkładu pożycia małżeńskiego potwierdzony sądownie.

Reklamy

Separacja różni się od rozwodu przede wszystkim  tym, że małżonkowie nie mogą wejść w kolejny związek małżeński.  

Czy jednak w czasie separacji można oczekiwać alimentów?

Reklamy

W przypadku orzeczenia o separacji może mieć miejsce zasądzenie obowiązku alimentacyjnego jednego małżonka względem drugiego. Jest to wynikiem tego, że mimo, iż małżonkowie pozostają w separacji to nadal są wobec siebie zobowiązani do wzajemnej pomocy.

W sprawie o separację obowiązek alimentacyjny jest rozpatrywany podobnie jak w sprawach rozwodowych. Najważniejszą kwestią w ustaleniu obowiązku alimentacyjnego w czasie separacji jest wina lub brak winy za rozpad pożycia małżeńskiego. Od tego faktu uzależnione jest to komu należą się alimenty. Alimentów można oczekiwać zarówno od winnego, jak i od niewinnego rozpadowi małżeństwa. Jednak te dwie sytuacji różnią się od siebie.

Reklamy

Zobacz też: Prawo: Konsekwencje niewykonania umowy przedwstępnej

Jeśli małżonek w orzeczeniu sądowym został uznany za winnego rozpadowi małżeństwa, a orzeczona separacja znacznie pogorszy sytuację finansową drugiego małżonka, to jest to już wystarczający powód do ubiegania się o alimenty. Zatem małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia nigdy nie może żądać dostarczenia mu od małżonka niewinnego środków utrzymania, nawet gdyby znalazł się on w trudnej sytuacji majątkowej (w niedostatku).

W przypadku orzeczenia separacji bez wskazywania winnego strona oczekująca alimentów musi udowodnić, że żyje w niedostatku. a zatem nie dysponuje wystarczającymi środkami do samodzielnego utrzymania się.  Istotne jest to, że w tym przypadku, każda ze stron może żądać od drugiej alimentów, roszczenie alimentacyjne przysługuje bowiem  każdemu z nich.

Przeczytaj także: Prawo: Podatek od ryczałtów za pracę zdalną?

Podkreślić należy, że inaczej niż w przypadku rozwodu, podczas separacji obowiązek alimentacyjny nie kończy się wraz z ponownym wejściem w związek małżeński strony otrzymującej alimenty. Separacja z samej definicji wyklucza zawarcie kolejnego związku małżeńskiego. Jeśli jeden ze współmałżonków płaci alimenty w separacji bez orzekania o winie, to sposobem na zakończenie obowiązku alimentacyjnego, byłoby orzeczenie rozwodu z winy strony, która dotychczas otrzymywała alimenty.

­

Informuję, że publikacja odzwierciedla opinię autorki, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

radczyni prawna Małgorzata Dąbek 

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

zadanie publiczne  finansowane ze środków NIW-CRSO


Prawo: Zakończenie stanu zagrożenia epidemiologicznego, a złożenie wniosku o upadłość


Zerknij na Instagram →