23 lipca 2024

Rozpoczęcie kursu „Grafika komputerowa z tworzeniem stron www”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie informuje, że szkolenie „Grafika komputerowa z tworzeniem stron www” rozpocznie się w poniedziałek 5 sierpnia 2013 r.

Reklamy

Poczatek zajęć o godzinie 9.00.

 

W ramach realizowanego projektu systemowego „Stajemy się lepsi” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, informujemy, że szkolenie dla wychowanków rodzin zastępczych „Grafika komputerowa z tworzeniem stron www” rozpocznie się o godzinie 9.00 w dniu 5 sierpnia 2013 r., przy ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury).

Reklamy

 

Załączniki do pobrania:

1. Harmonogram zajęć

Reklamy