Ruszyła kwalifikacja wojskowa w Hrubieszowie

W dniu 21 marca 2019 r. ruszyła kwalifikacja wojskowa w Hrubieszowie. Powiatowa Komisja Lekarska znajduje się w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Reklamy

 

Pod hasłem „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” przedstawiciele jednostek wojskowych garnizonu Zamość i Hrubieszów przeprowadzili pogadanki promujące ochotnicze formy służby wojskowej.

Osoby wezwane przed Powiatową Komisją Lekarską były informowane, jak zostać żołnierzem Rzeczypospolitej. Zapoznały się z obowiązującymi formami służby wojskowej oraz warunkami służby w pododdziałach zmechanizowanych, rozpoznawczych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Reklamy

 

(info i fot. WKU Zamość, lubiehrubie.pl)