22 czerwca 2024

Składy osobowe OKW

Zarządzenie Nr 124/07 Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 28.09.2007 r.w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych
na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21.10.2007 r.

Reklamy

Na podstawie par. 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 roku (Dz.U.Nr 84, poz. 921 z 2001 roku z poźn. Zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta Hrubieszowa według następującego porządku:

Reklamy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Zamojska16

Lp. Nazwisko i imię
1. Krzemińska Iwona
2. Pawłasek Bożena
3. Florek Bożena
4. Czop Jan
5. Dul Teresa
6. Będziński Stanisław
7. Świerczek Iwona
8. Doda Justyna
9. Jóźwik Małgorzata
10. Horajecka Marzena

Reklamy

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Spółdzielczy Klub Kultury „Słoneczko”, ul. Polna 19

Lp. Nazwisko i imię
1. Staszuk Agnieszka
2. Wsolak Aneta
3. Mic Żaneta
4. Mazurek Bożena
5. Bojarczuk Helena
6. Kuropatwa Barbara
7. Świerczek marek
8. Ferenc Anna
9. Kapusta Jadwiga
10. Horajecka Anna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Przedszkole nr 5, ul. Listopadowa 8

Lp. Nazwisko i imię
1. Bucior Weronika
2. Żur Marta Izabela
3. Lenard Renata
4. Pakuła Czesława
5. Walencik Tomasz
6. Grzymała Joanna
7. Działakiewicz Kamila
8. Koszałko Ewa
9. Kurzawa Stanisława
10. Harasim Emilia

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Listopadowa 12

Lp. Nazwisko i imię
1. Kryszczuk Leszek
2. Pyś Mariola
3. Łyko Maciej
4. Klocek Zofia
5. Czerniakowski Jan
6. Buta Elżbieta
7. Zdun Jolanta
8. Smalej Piotr
9. Białosiewicz Bożena
10. Rutkowska Joanna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
Przedszkole Nr 1, ul. Listopadowa 13

Lp. Nazwisko i imię
1. Szulakiewicz Lucyna
2. Śmiech Aneta Edyta
3. Łyko Elżbieta
4. Kozielska Beata
5. Rudawski Wacław
6. Piasecka Krystyna
7. Nej-Jeger Elżbieta
8. Nowak Czesława
9. Mucha Wacław
10. Pielecki Władysław

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
Polski Związek Motorowy, ul. Nowa 1

Lp. Nazwisko i imię
1. Michne Zofia Krystyna
2. Jakubowska Barbara
3. Złotko Monika
4. Ciesielczuk Józefa Krystyna
5. Walencik Paweł
6. Szwiec Tadeusz
7. Pakuła Jacek
8. Hojda Hubert
9. Danilczuk Ireneusz
10. Stepaniuk Stanisław

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Krucza 20

Lp. Nazwisko i imię
1. Mazurek Joanna Agnieszka
2. Maksymowicz Alina
3. Kusiak Urszula
4. Dobrzyński Zygmunt
5. Hapońska Halina
6. Stadnicka Helena
7. Siudak Diana
8. Misiowiec Anna
9. Cieślak Jolanta
10. Jasińska Katarzyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8
Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3-go Maja 7

Lp. Nazwisko i imię
1. Piróg Jadwiga
2. Wojdat Mariusz
3. Szelestowska Dorota
4. Krawczuk Maria
5. Palichleb Iwona
6. Błaszczak Joanna
7. Czerkawski Sławomir
8. Koszałko Anna
9. Marut Andrzej
10. Ciesielczuk Anna Maria

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Żeromskiego 29

Lp. Nazwisko i imię
1. Naja Anna Maria
2. Kokoszka Anna
3. Karczmarczuk Elżbieta
4. Jurczuk Stanisław
5. Kolasa Sabina
6. Mielnik Barbara
7. Petlarczyk Jerzy
8. Koszałko Marianna
9. Lisowski Andrzej
10. Obszyńska Teresa

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10
Świetlica Osiedlowa Oś. Jagiellońskie, ul. Unii Horodelskiej 19

Lp. Nazwisko i imię
1. Strójwąs – Mojsym Alicja
2. Maksymowicz Agata
3. Kitka Monika
4. Hypś Anna
5. Zając Jan
6. Migas Dorota
7. Wawryńczuk Aneta
8. Bartnik Edward
9. Sadowska Mariola
10. Paszuk Barbara

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11
Przedszkole Nr 3, ul. Konopnickiej 4

Lp. Nazwisko i imię
1. Piłat Beata
2. Ciesielczuk Zofia
3. Szymańska Małgorzata
4. Łysiak Wojciech
5. Góra Irena
6. Wysocka Anna
7. Wilczewski Mirosław
8. Budny Anna
9. Misiura Kazimierz
10. Poziomkowska Katarzyna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Józefa Piłsudskiego 11

Lp. Nazwisko i imię
1. Bronicka Anna
2. Mróz Justyna
3. Suplika Urszula
4. Dobrowolska Małgorzata
5. Mirska Grażyna
6. Obszyńska Agnieszka
7. Wilczewska Bogusława
8. Koszyniuk Zofia
9. Danilczuk Mirosława
10. Pielecka Helena

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13
Zakład Karny, ul. Nowa 64

Lp. Nazwisko i imię
1. Śliwiński Zygmunt
2. Nowakowski Marcin
3. Lenard Przemysław
4. Lis Leszek
5. Sioma Marek
6. Maciejewska Magdalena
7. Czapka Hubert
8. Lewosz Alfred
9. Malec Aneta
10. Kowalczyk Monika

§ 2
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta oraz siedzibach Obwodowych Komisjach Wyborczych.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.