26 maja 2024

Staszic dziękuje hrubieszowskim Amazonkom!

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa żeńskiej społeczności szkolnej Gimnazjum i Liceum im. ks. S. Staszica w Hrubieszowie w wykładzie nt. Profilaktyki i metod leczenia chorób nowotworowych wygłoszonym przez Panią prof. dr hab. Barbarę Madej – ordynatora Oddziału Chirurgii Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie.

Wiedza ta ma fundamentalne znaczenie zarówno w wymiarze społecznym jak i indywidualnym.

Szczególne podziękowania składam przedstawicielkom Stowarzyszenia Amazonek w Hrubieszowie za troskę o świadomość i wiedzę onkologiczną dziewcząt, kobiet oraz za bezpośrednie zaangażowanie w organizację spotkania w ramach projektu: Więcej wiedzy, więcej zdrowia.

 

Alicja Borkowska

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

 

Czytaj też:

Więcej wiedzy, więcej zdrowia – wykład prof. dr hab. Barbary Madej