Szanowni Mieszkańcy Hrubieszowa, drodzy Druhowie Strażacy!

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie – Stanisław Letnianczyn, przesłał do naszej redakcji poniższy tekst z prośbą o jego publikację na łamach portalu.

Reklamy

SZANOWNI MIESZKAŃCY HRUBIESZOWA
DRODZY DRUHOWIE STRAŻACY!

W dniu 7 maja br. (piątek) dotarła do mnie telefoniczna informacja z Komendy Powiatowej PSP, że w dniu 10 maja br. (poniedziałek) mają się odbyć konsultacje na temat projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej (czytaj likwidacji).

W związku z taką zapowiedzią konsultacji, jako Prezes Zarządu OSP oświadczam, co następuje:

– do chwili obecnej projekt tej „Ustawy” (wysłany prawdopodobnie drogą mailową z Komendy Powiatowej PSP przez gminy do OSP) jeszcze nie dotarł. Uniemożliwienie stronie zainteresowanej zapoznania się z treścią zapisów proponowanej „Ustawy” jest pogwałceniem elementarnych praw i zasad w tym zakresie,

– następujące po piątku dwa dni wolne od pracy uniemożliwiają wypracowanie wspólnie z gminą i Burmistrzem Miasta jakiejkolwiek wspólnej opinii i zdania, która z mocy zapisów obowiązującej Ustawy jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pożarowe, powodziowe i publiczne swoich mieszkańców,

– zapowiedziane z piątku na poniedziałek konsultacje pozbawiają członków naszych jednostek straży statutowych i konstytucyjnych praw do poznania treści i wypowiedzi. Tym bardziej, że proponowane zapisy „Ustawowe” pozbawiają takie jednostki jak nasza (OSP Hrubieszów) udziału w jakichkolwiek interwencjach, zdarzeniach i działaniach pomocowych na rzecz naszych mieszkańców. Przypomnę tu, że za ubiegły rok w powiecie uplasowaliśmy się na najwyższej, pierwszej pozycji, a w województwie na piątej wśród ponad 1700 jednostek funkcjonujących.

Przedstawione w skrócie powyższe fakty w żaden sposób nie wyczerpują znamion i warunków konsultacji, a jedynie mają tworzyć pozory jej przeprowadzenia w celu jak najszybszej legislacji. Mój osobisty domysł – w celu maksymalnej likwidacji od 150 lat samorządnych struktur i związków strażackich niewygodnych dla obecnie rządzących (szczególnie w okresach przedwyborczych).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz wysoką służebność OSP wobec społeczeństwa w niesieniu pomocy, a wynikające z tego najwyższe uznanie społeczne, jakim jesteśmy darzeni

A P E L U J Ę

– do Pana Komendanta Wojewódzkiego PSP i Komendanta Powiatowego PSP o refleksję i powagę w zachowaniu należnych standardów i zasad konsultacji, które powinny być należycie przygotowane i dostępne dla rzeszy 16 250 jednostek OSP i ich członków, a także burmistrzów i wójtów odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne swoich mieszkańców. Standardy, to spokojne i wymagające czasu zapoznanie się z treścią włącznie z fachową interpretacją prawną. Obecne warunki epidemiczne niekoniecznie są temu sprzyjające,

– do Pani Starosty Powiatu Hrubieszowskiego pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP o interwencję w tej sprawie,

– do Pani Przewodniczącej Rady Miasta także o interwencję i reakcję. To Druhowie OSP Hrubieszów z Pani Rodzinnego Miasta w wielkim ryzyku zagrożenia covidowego nieśli najczęstszą pomoc Pani współmieszkańcom.

z poważaniem
Stanisław Letnianczyn
Prezes OSP Hrubieszów

***

Jak poinformował naszą redakcję oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie Marcin Lebiedowicz – na stronie internetowej hrubieszowskiej komendy, w dniu 7 maja, została opublikowana informacja na temat projektu ustawy o ochotniczej straży pożarnej:

Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej gotowy! »

(fot. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Gratulacje i życzenia z okazji Dnia Strażaka – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Gratulacje i życzenia z okazji Dnia Strażaka – ZDJĘCIA