Szkolny Związek Sportowy w nowym roku szkolnym… dziękuje i zaprasza

Dziękujemy wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które wspierają program usportowienia dzieci i młodzieży, widząc w nim zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych, jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.

Reklamy

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INSTRUKTORZY, TRENERZY, DYREKTORZY SZKÓŁ, RODZICE,  STAROSTOWIE, BURMISTRZOWIE I WÓJTOWIE – PRZYJACIELE SPORTU SZKOLNEGO!

Dziękujemy wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które wspierają program usportowienia dzieci i młodzieży, widząc w nim zarówno drogę rozwoju szczególnie uzdolnionych, jak i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że również w nowym roku sprawy sportu szkolnego znajdą właściwe miejsce w budżetach samorządów.

Dziękujemy również za ogromne zaangażowanie w realizację tego systemu nauczycieli wychowania fizycznego, dyrekcji szkół, rad pedagogicznych, rodziców.

Szkolny Związek Sportowy, działający przez wiele już lat w obszarze szkolnej kultury fizycznej, wypracował dobry, zbieżny z interesami edukacji i wychowania program skierowany do wszystkich uczniów – dostosowany do poziomu ich potrzeb i możliwości ruchowych. Przedstawiony w kalendarzu wachlarz dyscyplin sportowych, obok sprawdzianu realizacji programu wychowania fizycznego w szkole, stwarza młodzieży możliwość udziału w rywalizacji sportowej.

Sport szkolny może być najlepszym remedium ograniczającym niekorzystne zjawiska wychowawcze w szkole polskiej.

Zróbmy wspólnie wszystko, aby każdy uczeń mógł brać systematyczny udział w atrakcyjnych zajęciach sportowych, a najlepsi zyskali szansę reprezentowania swych szkół w zawodach wyższego szczebla.

Każda szkolna sala gimnastyczna oraz boisko sportowe powinny być zapełnione przez rzesze uczniów uprawiających sport, uczestniczących w zajęciach rekreacyjno – sportowych.

Życzymy Państwu, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, udanego roku szkolnego, sukcesów i satysfakcji z osiągniętych wyników sportowych.

 

Zarząd PSZS w Hrubieszowie

Hrubieszów  dn. 4.09.2013 r.

pszs.lubiehrubie.pl

 Deklaracje uczestnictwa szkoły w wybranych dyscyplinach sportowych w roku szkolnym 2012/2013:

Deklaracja uczestnictwa w Igrzyskach (docx,) »

Deklaracja uczestnictwa w Gimnazjadzie (docx,) »

Deklaracja uczestnictwa w Licealiadzie (docx,) »