Tadeusz Garaj otrzyma ponad 30 tys. zł. odprawy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Były burmistrz Hrubieszowa Tadeusz Garaj (69 l.) nie wykorzystał 53 dni urlopu wypoczynkowego, za co należy mu się ekwiwalent. Ponieważ jest już na emeryturze, otrzyma trzymiesięczną odprawę.

Reklamy


Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych wójtom czy burmistrzom, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia. W wypadku Tadeusza Garaja będzie to ponad 30 tys. zł brutto.

Były burmistrz Hrubieszowa otrzyma również pieniężny ekwiwalent za nie wykorzystane 53 dni urlopu wypoczynkowego.

Reklamy