13 kwietnia 2024

Tomasz Zając i Marek Poznański razem na rzecz hrubieszowskich podziemi

9 lutego odbyło się spotkanie burmistrza miasta Hrubieszowa Tomasza Zająca z
prezesem stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów Markiem Poznańskim i dyrektorem
hrubieszowskiego muzeum im. St. Staszica Bartłomiejem Barteckim.

Tematem przewodnim spotkania było ustalenie sposobu pozyskania środków finansowych na rewitalizację hrubieszowskich podziemi, a także termin konferencji naukowej odnoszącej się do podziemnych korytarzy i wstępną strategię ich promocji.

Ustalono również termin dni otwartych hrubieszowskich podziemi, podczas których mieszkańcy naszego miasta będą mogli zwiedzić i poznać część jeszcze nie odnowionych podziemnych korytarzy.