17 kwietnia 2024

Uczniowie Dwójki w muzeum

13 czerwca 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie (Dwójka) zwiedzili Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

 

13 czerwca 2016 roku uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczynią Joanną Tomasiak zwiedzili Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Celem wycieczki było przybliżenie uczniom lokalnego i narodowego dziedzictwa naszego miasta i regionu.

Na wędrówkę w przeszłość naszej miejscowości zabrała nas pani Beata Bitner. Bardzo interesująco opowiadała o minionych czasach naszego miasta. Z zaciekawieniem oglądaliśmy przedmioty codziennego użytku, stroje ludowe, sztukę i plastykę ludową. Podziwialiśmy też kolekcje obrazów.

Bardzo zainteresowały nas numizmaty i militaria, a także przedmioty obrazujące życie codzienne mieszkańców regionu hrubieszowskiego.

Na zakończenie wizyty otrzymaliśmy upominki i wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej muzeum.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii!

Po wizycie w muzeum zatrzymaliśmy się na dłuższą chwilę w parku. Był to czas odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu.

 

 

Tekst i foto: Joanna Tomasiak