Uroczysta Gala XIV edycji konkursu Wokół Wielkanocnej Nadziei

26 kwietnia br. w sali widowiskowej Hrubieszowskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom XIV edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

Reklamy

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście. Wśród nich byli: Pani Agnieszka Skubis-Rafalska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim reprezentująca Pana Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego, Pan Dariusz Czujkowski – Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie reprezentujący Starostę Powiatu Hrubieszowskiego – Pana Józefa Kuropatwę, Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Pan Janusz Jędrzejewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hrubieszów, Pani Emila Feliksiak – Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury, Pani Elżbieta Lebiedowicz – Kierownik MOPS w Hrubieszowie, Pani Anna Nowosad – terapeuta z SDS w zastępstwie Pani Haliny Bogatko – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie, Pani Zuzanna Korycka – Kierownik Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie, Pani Jolanta Laskowska – zastępca kierownika MOPS w Hrubieszowie, Pan Marek Kozielewicz – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie oraz Dyrektorzy szkół, przedszkoli, warsztatów terapii zajęciowej i innych instytucji z naszego powiatu, Prezesi Stowarzyszeń, Przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich i Sołectw z Gminy Hrubieszów, nauczyciele, opiekunowie i ci najważniejsi – laureaci konkursu.

Pan Marek Kozielewicz – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie w imieniu opiekunów i wolontariuszy Szkolnego Klub Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie wręczył podziękowania za aktywną współpracę, zaangażowanie, profesjonalizm i wsparcie XIV edycji akcji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” – Panu Sławomirowi Zawiślakowi – Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Przemysławowi Czarnkowi – Wojewodzie Lubelskiemu, Pani Agnieszce Skubis-Rafalskiej – Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Panu Sławomirowi Sosnowskiemu – Marszałkowi Województwa Lubelskiego, Panu Józefowi Kuropatwie – Staroście Hrubieszowskiemu, Panu Tomaszowi Zającowi – Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa, Panu Janowi Mołodeckiemu – Wójtowi Gminy Hrubieszów, Pani Elżbiecie Lebiodowicz – Kierownikowi MOPS w Hrubieszowie, Pani Emilii Feliksiak – Dyrektorowi Hrubieszowskiego Domu Kultury, Pani Halinie Bogatko – Kierownikowi SDS Hrubieszowie, Pani Zuzannie Koryckiej – Kierownikowi Rejonowego Oddziału PCK w Hrubieszowie.

Pani Agnieszka Skubis–Rafalska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszowa podziękowali za udział laureatom i instytucjom oraz pogratulowali tak owocnego przedsięwzięcia organizatorom.

 

Zaproszeni goście wręczyli dyplomy i nagrody laureatom XIV edycji konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

Kategoria I – Przedszkolaki

Kategoria Pisanka:
I miejsce – Hubert Flis – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu
II miejsce – Gabriel Litwin – Szkoła Podstawowa w Nieledwi
III miejsce – Zuzanna Zawadzka – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie

Kategoria Stroik:
I miejsce – Karina Nieradko – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie
II miejsce – Oliwia Dudek – Miejskie Przedszkole nr 1 w Hrubieszowie
III miejsce – Karina Moczarska – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie

Kategoria Palma:
I miejsce – Jędruszczak Tyberiusz – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie
II miejsce – Wiktoria Jarmusz – Miejskie Przedszkole nr 5 w Hrubieszowie
III miejsce – Monika Jańczuk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

III miejsce – Róża Bartecka – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ślipczu

Kategoria Kartka:
I miejsce – Anna Świętoniewska – Miejskie Przedszkole nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Bernard Margol – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

II miejsce – Radosław Hejna – Publiczna Szkoła Podstawowa w Koble
III miejsce – Norbert Kozak – Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Husynnem
III miejsce – Hanna Hukowska – Miejskie Przedszkole nr 3 w Hrubieszowie

 

Kategoria II – Uczniowie Szkoły Podstawowej – klasy I-III

Kategoria Pisanka:
I miejsce – Maciej Ulanicki – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie
II miejsce – Maja Kostecka – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie
III miejsce – Aleksandra Załuska – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Kategoria Stroik:
I miejsce – Gabriel Baryła – Zespół Szkół w Kryłowie,
II miejsce – Maja Dąbek – Szkoła Podstawowa. w Nieledwi
III miejsce – Piotr Stepaniuk – Szkoła Podstawowa w Nieledwi

Kategoria Palma:
I miejsce – Milena Mamełko – Świetlica Wiejska w Teptiukowie
II miejsce – Mikołaj Węgorek – Zespół Szkół w Kryłowie
III miejsce – Krzysztof Staruch – PZPSW w Hrubieszowie

Kategoria Kartka: 
I miejsce – Anita Siudak – Zespół Szkół w Sahryniu
II miejsce – Adam Wróblewski – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
III miejsce – Amelia Pawlos – Zespół Szkół w Kryłowie

 

Kategoria III – Szkoła Podstawowa – klasy IV-VI

Kategoria Pisanka:
I miejsce – Jakub Szymaszek – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie 
II miejsce – Weronika Guzik – Zespół Szkół Publicznych w Moniatyczach
II miejsce – Agata Kusiak – Szkoła Podstawowa w Mienianach
III miejsce – Aleksandra Niedźwiedź – Szkoła Podstawowa w Ślipczu
Kategoria Stroik:
I miejsce – Zuzanna Kusiak – Szkoła Podstawowa w Mienianach
II miejsce – Łukasz Ziółkowski – Szkoła Podstawowa w Nieledwi
III miejsce – Julia Duda – Szkoła Podstawowa w Sahryniu
III miejsce – Jakub Piróg – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

Kategoria Palma:
I miejsce – Natalia Antoniak – Szkoła Podstawowa w Stefankowicach
II miejsce – Zuzanna Stecko – Zespół Szkół w Sahryniu
III miejsce – Uczniowie klasy IV – praca zbiorowa – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpikołosach
III miejsce – Katarzyna Wojtak i Zuzanna Piszka – Szkoła Podstawowa w Szpikołosach

Kategoria Kartka:
I miejsce – Natalia Kozioł – Szkoła Podstawowa w Nieledwi
II miejsce – Kacper Greniuk – PZPSW w Hrubieszowie 

II miejsce – Weronika Talarek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
III miejsce – Karol Jantas – Szkoła Podstawowa w Ślipczu
III miejsce – Igor Nowosad – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie

 

Kategoria IV – uczniowie Gimnazjum

Kategoria Pisanka:
I miejsce – Drzygało Weronika – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Klaudia Zdunek – Gminne Gimnazjum w Kozodawach
III miejsce – Bartosz Maciuk – Zespół Szkół w Sahryniu
III miejsce – Bartłomiej Brzozowski- Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

Kategoria Stroik:
I miejsce – Oliwia Pietryna – Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Agata Kurzepa – Zespół Szkół w Sahryniu
III miejsce – Joanna Rędzia – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach

 Kategoria Palma:
I miejsce – Monika Palęga – Zespół Szkół w Sahryniu
II miejsce – Agnieszka Bieńko – Publiczne Gimnazjum w Trzeszczanach
III miejsce – Adam Opszyński – PZPSW w Hrubieszowie

Kategoria Kartka:
I miejsce – Dominika Kicia – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
I miejsce – Aleksandra Kutera – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Angelika Dziedzic – Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie
II miejsce – Zinkiewicz Aleksandra – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Kajetan Caboń – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III miejsce – Julia Bazan – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III miejsce – Monika Palęga – Zespół Szkół w Sahryniu

Kategoria V – uczniowie Szkoły Średniej

Kategoria Pisanka:
I miejsce – Anita Prus – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Karolina Terebus – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III miejsce – Ewa Graf – Świetlica Wiejska w Ubrodowicach
Kategoria Stroik:
I miejsce – Eliza Reszet – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie 
II miejsce – Artur Ryszkiewicz – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Grzegorz Mech – PZPSW w Hrubieszowie
III miejsce – Szymon Ufnal – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Kategoria Palma:
I miejsce – Patrycja Dębczak – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Mateusz Ciuch – Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonia
III miejsce – Paulina Kusztykiewicz – Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Kategoria Kartka:
I miejsce – Oliwia Kuśmirek – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
II miejsce – Patrycja Bobrowska – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie
III miejsce – Paulina Pańko – Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

 

Kategoria VI – Osoby Dorosłe

Kategoria Pisanka:
I miejsce – Aneta Bulińska – Świetlica Wiejska w Ubrodowicach
II miejsce – Anna Kasprzak – KGW w Świerszczowie
III miejsce – Wiesława Martyniuk – Nieledew

Kategoria Stroik:
I miejsce – Maria Graf – Świetlica Wiejska w Ubrodowicach
II miejsce – Anna Wróbel – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie
III miejsce – Jadwiga Żmura – KGW w Teptiukowie 
III miejsce –Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie – praca zbiorowa

Kategoria Palma:
I miejsce – Marcin Ważny – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie
II miejsce – Teresa Brzozowska – Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonia

III miejsce – Honorata Ciuch – Świetlica Wiejska w Stefankowicach Kolonia

Kategoria Kartka:
I miejsce – Anna Szady – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie
II miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Alojzowie – praca zbiorowa
III miejsce – Marta Smyk – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oszczowie

 

Nagrody XIV edycji Konkursu „Wokół Wielkanocnej Nadziei” ufundowali: Pan Sławomir Zawiślak – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Pani Agnieszka Skubis-Rafalska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski, Pan Tomasz Zając – Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Laureaci otrzymali również gadżety promocyjne Gminy Hrubieszów, które przekazał Pan Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów. Naszą uroczystość uświetnił występ artystyczny Konrada Kupca z klasy Itd (technik informatyk).

Wręczono również podziękowania instytucjom biorącym udział w akcji i wspierającym ją. Dla wszystkich zebranych w Hrubieszowskim Domu Kultury na uroczystości uczniowie klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pod opieką nauczycieli – Pań: Ewy Szeweńko, Justyny Chwedczuk, Moniki Ciesielczuk i Joanny Wawrzaszek przygotowali poczęstunek ufundowany przez Pana Marka Kozielewicza – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Dziękujemy wolontariuszom ze Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas za pomoc w organizacji gali. Szczególnie dziękujemy Pani Emilii Feliksiak za udostępnienie sceny widowiskowej oraz pracownikom Hrubieszowskiego Domu Kultury za pomoc w organizacji.

W imieniu organizatorów XIV edycji „Wokół Wielkanocnej Nadziei” – Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Polskiego Czerwonego Krzyża – Oddział Rejonowy w Hrubieszowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hrubieszowie i Hrubieszowskiego Domu Kultury dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, sponsorom i tym, którzy wsparli akcję, zakupując prace konkursowe podczas kiermaszów. Warto przywołać tu słowa ks. Mieczysława Malińskiego: „Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość Twojej troski o drugiego człowieka”.

 A już za rok zapraszamy do udziału w XV edycji „Wokół Wielkanocnej Nadziei”.

 

Koordynator akcji: Beata Tomaszczuk/ ZS nr 1

fot. ZS nr 1