16 czerwca 2024

Wykryto przypadek ASF w powiecie hrubieszowskim!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2024 r. stwierdzono wystąpienie jednego ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymującym 10 sztuk świń w miejscowości Zadębce, w gminie Trzeszczany. To pierwsze wykryte przypadki w tym roku.

Reklamy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie zawiadamia, że w dniu 4 czerwca 2024 r. stwierdzono wystąpienie 1/2024 ogniska choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwie utrzymującym 10 sztuk świń w miejscowości Zadębce, gmina Trzeszczany, powiat hrubieszowski.

W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały wszystkie procedury związane z likwidacją choroby, zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

Reklamy

Czytaj: Rock Kapela dla Marcela – hrubieszowscy funkcjonariusze w akcji charytatywnej [ZDJĘCIA]

Obszary objęte restrykcjami

W związku ze stwierdzeniem w dniu 4 czerwca 2024 r. afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w miejscowości Zadębce, gmina Trzeszczany. Na terenie powiatu hrubieszowskiego – Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego nr 9 z dnia 5 czerwca 2024r., wyznaczone zostały następujące obszary objęte ograniczeniami:

1. Obszar zapowietrzony – z okresem obowiązywania do dnia 19 czerwca 2024 r., ( po tym terminie obszar zapowietrzony staje się częścią obszaru zagrożonego) obejmujący:

a. w gminie Hrubieszów miejscowości: Nowosiółki, Janki,

b. w gminie Trzeszczany miejscowości: Nieledew, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Zadębce, Zadębce-Kolonia,

c. w gminie Uchanie miejscowości: Chyżowice, Łuszczów, Łuszczów-Kolonia, Mojsławice, Mojsławice-Kolonia.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

– przemieszczania świń z zakładów bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

–  przemieszczania innych niż świnie zwierząt gospodarskich z zakładów utrzymujących świnie i do takich zakładów bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– objazdowego sztucznego unasieniania świń i naturalnego krycia świń,

– transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w zakładzie, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń do rzeźni wyznaczonej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii w zaplombowanych środkach transportu,

–  przemieszczania produktów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– wywożenia i rozrzucania ściółki oraz obornika pochodzącego od świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt,

– organizowania zgromadzeń, widowisk i pochodów.

Zobacz: Hrubieszów: Nowa siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w byłym budynku PKS [ZDJĘCIA]

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

– oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt i produktów pochodzących od zwierząt, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów i substancji, które mogą spowodować szerzenie choroby,

– stosowanie i pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu,

– przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby mające styczność ze świniami przez zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące,

– umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych, albo stosowanie urządzeń lub niecek zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami z zakładów, w których są utrzymywane świnie,

– niezwłoczne powiadamianie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach chorych lub padłych świń w zakładzie.

2. Obszar Zagrożony – z okresem obowiązywania do dnia 4 lipca 2024 r., obejmujący:

a. w gminie Hrubieszów miasto Hrubieszów oraz miejscowości: Brodzica, Czortowice, Dziekanów, Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Drugie, Kułakowice Trzecie, Moniatycze, Moniatycze – Kolonia, Obrowiec, Stefankowice, Stefankowice – Kolonia, Szpikołosy, Świerszczów, Turkołówka, Ubrodowice, Wolica, Wołajowice,

b.w gminie Trzeszczany miejscowości: Bogucice, Drogojówka, Józefin, Korytyna, Majdan Wielki, Leopoldów, Mołodiatycze, Ostrówek, Zaborce,

c. w gminie Uchanie miejscowości: Bokinia, Dębina, Drohiczany, Gliniska, Jarosławiec, Lemieszów, Marysin, Miedniki, Staszic, Teratyn, Teratyn Kolonia, Uchanie, Wysokie,

d. w gminie Werbkowice miejscowości: Gozdów, Peresołowice, Podhorce, Werbkowice, Wilków.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

– przemieszczania świń z zakładów bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w zakładzie, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń do wyznaczonej przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

– organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:

– oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt i produktów pochodzących od zwierząt, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów i substancji, które mogą spowodować szerzenie choroby,

– stosowanie i pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu,

– przestrzeganie zasad bioasekuracji przez osoby mające styczność ze świniami przez zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące,

– umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym,

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych, albo stosowanie urządzeń lub niecek zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami z zakładów, w których są utrzymywane świnie,

– niezwłoczne powiadamianie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach chorych lub padłych świń w zakładzie.

Pojęcie „zakład” oznacza wszelkie pomieszczenia, strukturę, środowisko lub miejsce, w którym – tymczasowo lub stale – utrzymywane są zwierzęta lub przetrzymywany jest materiał biologiczny, z wyjątkiem: gospodarstw domowych, w których utrzymuje się zwierzęta domowe oraz zakładów leczniczych dla zwierząt.

Mapa obszarów zapowietrzonego i zagrożonego:


Zobacz też:

Hrubieszów: Jubileusz 20 lecia posługi organistowskiej Łukasza Machulskiego [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →


Chcesz podzielić się informacjami z Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego z Czytelnikami lubiehrubie? Prześlij info i zdjęcia na adres lubiehrubie@gmail.com


źródło: PIW Hrubieszów, grafika: lubiehrubie, Artur Gil