Wyprawka dla Żaka

Hrubieszów W związku z realizacją X edycji pomocy pod hasłem „Wyprawka dla Żaka” Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Hrubieszowie zwraca się o rzeczowe lub finansowe wsparcie akcji.

Reklamy

Grupą docelową w bieżącym roku będą potrzebujący uczniowie klas I – III Szkół Podstawowych.

Wzrost zjawiska biedy, niedostatku, zaradności rodziców każdego roku powoduje zwiększenie się liczby potrzebujących dzieci. Dzięki Państwa pomocy w roku 2008 udało się pomóc 60 dzieciom. Zaopatrzono je w wyprawki szkolne przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Wsparcie tej akcji o które się do Państwa zwracamy polega na przekazaniu przyborów szkolnych, odzieży, obuwia do Biura Zarządu Rejonowego Hrubieszów ul. 3-go Maja 15, telefon kontaktowy 084 696 2410. Potwierdzamy odbiór przekazanych przedmiotów.

Wsparcie finansowe polega na dokonaniu wpłaty na konto zadeklarowanej kwoty
w Banku PeKaO SA Hrubieszów

nr 48 1240 2829 1111 0000 4027 0397

z dopiskiem „Wyprawka dla Żaka”

Akcja trwa od 1.08 do 5.08.2009 r.
Za okazaną pomoc dziękujemy w imieniu dzieci, które pomocy potrzebują.

Hrubieszow LubieHrubie 2009