Wystawa zbrodnii Wehrmachtu

W Muzeum im. Stanisława Staszica można oglądać wystawę pt. „Z największą brutalnością”, której wernisaż odbył się 3 stycznia.

Reklamy

br />Wystawa ukazuje zbrodnie armii niemieckiej popełnione na ziemiach polskich w okresie pierwszych dwóch miesięcy II wojny światowej. Jej celem jest uzupełnienie wystawy hamburskiego Instytutu Badań Społecznych "Wojna na wyniszczenie. Zbrodnie Wehrmachtu 1941-1944".

Na wystawie zaprezentowano przykłady tych zbrodni, za które bezpośrednio odpowiedzialni są żołnierze niemieccy. Popełnili je od 1 września do 25 października 1939 r., a więc w czasie funkcjonowania tzw. administracji wojskowej , kiedy to Wehrmacht sprawował władzę zwierzchnią nad okupowanymi terenami i ponosił pełną odpowiedzialność prawną za działania wszystkich formacji i instytucji III Rzeszy na zajętym przez Niemców terytorium II Rzeczypospolitej.

Wystawa przygotowana została przez:
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.

tekst pochodzi ze strony:
www.starostwo.hrubieszow.pl

zobacz zdjęcia z wernisażu >>