25 czerwca 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Stanisławie Staszicu

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie organizuje II Powiatowy Konkurs Wiedzy o swoim patronie pt. „Myśl społeczna i polityczna ks. Stanisława Staszica”.

Reklamy

 

Zapraszamy do udziału uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z powiatu hrubieszowskiego. 

Patronat honorowy nad konkursem objęli – Wicepremier Jacek Sasin i Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Maryla Symczuk we współpracy z Burmistrzem Hrubieszowa, Martą Majewską oraz wójtami: Gminy Hrubieszów – Tomaszem Zającem i Gminy Uchanie – Leszkiem Czerwonką.

Reklamy

Konkurs odbędzie się w 3 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, przy ul. 3 Maja 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie (przez szkołę) zgłoszenia do końca marca 2020 r. na adres konkursstaszic@op.pl.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom „Uczestnika eliminacji powiatowego konkursu”, a tytuł „Laureata Konkursu” otrzymują uczniowie, którzy zdobędą 1, 2, 3 lokatę.

Reklamy

Przewidziane są nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostę Powiatu Hrubieszowskiego, Burmistrza Hrubieszowa, Wójtów Gmin, a także Wicepremiera.

Organizatorem konkursu jest LO im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, a jego koordynatorami – Edyta Wolańczuk. Neonila Pawluk.