Zespół Szkół Nr 1 czeka na Ciebie!!!

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Stoisz przed ważnym wyborem dotyczącym szkoły ponadgimnazjalnej, do której będziesz uczęszczał kilka lat. Warto wybrać taką, która pozwoli Ci uzyskać konkretny zawód, rozwinie Twoje zainteresowania oraz umożliwi zdobycie świadectwa maturalnego i dalszą naukę na studiach.

***

Dlaczego warto kształcić się w Zespole Szkół nr 1?

Różnorodność:
Do wyboru masz 3 typy szkół (Liceum Profilowane, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa), w tym kilkanaście różnych zawodów i kierunków kształcenia.

Zawód:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponuje kształcenie w kierunku, po którym bez problemu otrzymasz pracę na krajowym i europejskich rynkach pracy (np.: kucharz, piekarz, fryzjer, mechanik, murarz, technolog robót wykończeniowych, elektryk, krawiec).
Możesz również kształcić się dalej.

Wykształcenie i zawód:
Wybierając nasze Technikum lub Liceum otrzymujesz 2 w 1, zdobywasz konkretny, dobry zawód, możesz także przystąpić do egzaminu maturalnego, który pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach.

Kadra:
Profesjonalnie przygotowani nauczyciele każdego ucznia traktują indywidualnie. Starają się wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom. Na bieżąco rozwiązują problemy młodzieży.

Zajęcia dodatkowe:
W miarę potrzeb nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów lub przygotowują uczniów do konkursów, olimpiad. Nauczyciele wychowania fizycznego proponują młodzieży dodatkowe, nieodpłatne zajęcia sportowe.

Wychowanie:
Nauczyciele dbają o wszechstronny rozwój uczniów. Dodatkowo w szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, Samorząd Uczniowski, Szkolne Radio School i gazeta internetowa, którą współtworzą również uczniowie. Współpracujemy m.in.: z GOPS, MOPS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, HDK, Muzeum, hrubieszowskimi bibliotekami, Środowiskowym Domem Samopomocy. Staramy się, aby nasza młodzież uczestniczyła w kulturze oraz była wrażliwa na potrzeby drugiego człowieka.

Wyposażenie:
Księgozbiór biblioteki szkolnej liczy ponad 20 000 woluminów. W czytelni możesz zapoznać się z czasopismami lub skorzystać z Internetu.

Centrum Informacji Multimedialnej mieszczące się w szkole, umożliwia bezpłatne korzystanie z Internetu i zbiorów multimedialnych biblioteki.

Sale – językowa i informatyczne wyposażone są w profesjonalnie stanowiska pracy, zapewniające optymalne kształcenie ucznia.

Trzy sale gimnastyczne i siłownia pozwalają młodzieży rozwijać się fizycznie.

Bezpieczeństwo i zdrowie:
Nad bezpieczeństwem w szkole czuwają wszyscy pracownicy szkoły, a zwłaszcza nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw.

Pedagog szkolny pomaga w rozwiązaniu wszelkich problemów. W gabinecie lekarskim uzyskasz fachową pomoc pielęgniarki szkolnej i lekarza.

Pieniądze:
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Ponadto wspieramy młodzież mającą trudne warunki materialne w staraniach o uzyskanie pomocy socjalnej z różnych instytucji, a uczniowie z najwyższą średnią w danym typie szkoły otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów.

***

Dlatego wybierz Zespół Szkół Nr 1, ul. Zamojska 18A, tel. / fax (0-84) 696-33-38.

Masz do wyboru 3 typy szkół ( LICEUM PROFILOWANE, TECHNIKUM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA), w tym kilkanaście różnych zawodów i kierunków kształcenia.

***

Oferta edukacyjna

Gimnazjalisto !!!

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie ogłasza nabór na rok szkolny 2009/2010 w następujących typach szkół ponadgimnazjalnych:

Liceum Profilowane
Profil:
-zarządzanie informacją
-usługowo − gospodarczy
-socjalny
Technikum
Zawód:
-technik informatyk
-technik żywienia i gospodarstwa domowego
-kucharz
-technik mechanik (spec. obsługa i naprawa pojazdów samochodowych)
-technik pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zawód:
-mechanik pojazdów samochodowych
-technolog robót wykończeniowych w budownictwie
-kucharz małej gastronomii (2-letnia zasadnicza szkoła zawodowa)
-elektryk
-krawiec
-klasa wielozawodowa
W Zespole Szkół nr 1 masz szansę zdobyć wymarzony zawód, a jeśli wybierzesz nasze Liceum lub Technikum – możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach!!!

***

Kształcimy fachowców różnych dziedzin poszukiwanych na krajowym i europejskich rynkach pracy !!!

Gimnazjalisto ! Pomyśl o swojej przyszłości!
Odwiedź nas!

***

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie proponuje również naukę w :

POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM
Zawód:
-technik-informatyk

LICEUM UZUPEŁNIAJĄCYM DLA DOROSŁYCH NA PODBUDOWIE PROGRAMOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Zapraszamy do skorzystania z oferty !

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
22-500 Hrubieszów
ul. Zamojska 18a
tel/fax (0-84)696-3338
www.zs1hrubieszow.pl >>

Hrubieszow LubieHrubie 2009