Klub Przedszkolaka w Moniatyczach

Po krótkiej przerwie wakacyjno – remontowej w budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach znów słychać głosy dzieci. Od dnia 1 lipca 2008 r. rozpoczął tam działalność „Klub Przedszkolaka”.

Reklamy

Klub prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dla dzieci w wieku 4-5 lat z terenu Gminy Hrubieszów.

Działalność Klubu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu, jakie Gmina Hrubieszów otrzymała w ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).

Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu po 5 godzin i trwać będą do dnia 30 listopada 2008 r. Dzieci mają możliwość wspólnej zabawy i nauki, a rodzice mają pewność profesjonalnej opieki nad dziećmi oraz ich wszechstronnego rozwoju. Opiekę sprawuje wykwalifikowana kadra: dwóch nauczycieli oraz logopeda.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki