Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej – odcinek 8. Na ile ryzykowne jest twoje picie? – test AUDIT

Do oceny, na ile ryzykowny jest aktualny wzór spożywania alkoholu, może również posłużyć test AUDIT opracowany przez Światową Organizację Zdrowia. Prawidłowe wykonanie tego testu wymaga rozumienia i umiejętności przeliczenia porcji standardowych alkoholu, jakie zawarte są w wypijanych trunkach.

Reklamy

 

Edukacja publiczna w zakresie problematyki alkoholowej

(Odcinek 8)

Reklamy

 

Jak ocenić swoje picie? – część III

 

Test przesiewowy AUDIT

Do oceny, na ile ryzykowny jest aktualny wzór spożywania alkoholu, może również posłużyć test AUDIT opracowany przez Światową Organizację Zdrowia. Prawidłowe wykonanie tego testu wymaga rozumienia i umiejętności przeliczenia porcji standardowych alkoholu, jakie zawarte są w wypijanych trunkach. Jeżeli jedna porcja standardowa, (czyli 10 gramów 100% alkoholu) zawarta jest w 250 ml piwa, 100 ml wina i 30 ml wódki, to:

  • butelka piwa (0,5 l) zawiera ok. 2 porcje standardowe alkoholu,

  • butelka wina (750 ml) zawiera ok. 7,5 porcji standardowych,

  • butelka wódki (0,5 l) zawiera ok. 17 porcji standardowych.

AUDIT nie jest medyczną diagnozą zaburzeń wynikających z picia alkoholu. Wyniki testu mogą z pewnym prawdopodobieństwem pomóc w ocenie wzoru picia jako ryzykownego, szkodliwego lub uzależnienia od alkoholu. Prawdopodobieństwo trafnego rozpoznania będzie większe, jeśli test będzie wypełniony uczciwie, co jest możliwe tylko wtedy, gdy osoba wypełniająca go nie będzie się czuła zagrożona.

 

Test Rozpoznania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu

Przeczytaj dokładnie kolejne pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe. Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnienie testu ma sens.

1.Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?

(0) nigdy

(1) raz w miesiącu lub rzadziej

(2) 2 do 4 razy w miesiącu

(3) 2 do 3 razy w tygodniu

(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

 

 

 

 

2. Ile porcji standardowych zawierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?

(0) 1-2 porcje

(1) 3-4 porcje

(2) 5-6 porcji

(3) 7,8 lub 9 porcji

(4) 10 lub więcej

 

 

 

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

 

 

 

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdził/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

 

 

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszyłoby normy i zwyczaje przyjęte w Pana/i środowisku?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

 

 

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczył/a Pan/Pani poczucia winy lub wyrzutów sumienia po wypiciu alkoholu?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był/a Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć sobie co wydarzyło się poprzedniego dnia?

(0) nigdy

(1) rzadziej niż raz w miesiącu

(2) raz w miesiącu

(3) raz w tygodniu

(4) codziennie lub prawie codziennie

 

 

 

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała urazu w wyniku Pana/i picia?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

 

 

 

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugerował jego ograniczenie?

(0) nie

(2) tak, ale nie w ostatnim roku

(4) tak, w ciągu ostatniego roku

 

 

Tutaj zapisz sumę punktów ogółem

 

Interpretacja wyników zależy od łącznej sumy punktów uzyskanych w teście:

  • od 1 do 7 – picie o niskim ryzyku szkód,

  • od 8 do 15 – picie ryzykowne,

  • od 16 do 19 – picie szkodliwe,

  • powyżej 20 – prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.

 

W sytuacji, gdy wyniki testu budzą wątpliwości warto zasięgnąć opinii specjalisty pracującego w poradni leczenia uzależnienia od alkoholu.

 

 

Cdn.

 

Źródło: Środowisko pracy a alkohol – Jadwiga Fudała, Kama Dąbrowska

Przedstawił: WM