20 maja 2024

Hrubieszów: Konferencja z okazji 140. urodzin Bolesława Leśmiana

W sobotę 9 września 2017 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się konferencja z okazji 140. rocznicy urodzin Bolesława Leśmiana.

 

Otwarcie konferencji poprzedził występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej. Następnie Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Jerzy Leopold Krzyżewski oficjalnie rozpoczął spotkanie. Następnie głos zabrali Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając, Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego Agnieszka Skubis – Rafalska i Wojciech Fortuński z Krajowej Rady Notarialnej.

Konferencja składała się z sześciu prelekcji, które poprowadzili kolejno:

  • Jerzy Krzyżewski, Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica – „Leśmian w Hrubieszowie”,

  •  Agnieszka Skubis-Rafalska, Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego – „Człowiek i natura w poezji Bolesława Leśmiana” ,

  • Łukasz Babula z Muzeum Regionalne w Iłży, – „Dom i ogród Sunderlandów. Miejsce spotkań z historią i literaturą  „,

  • Katarzyna Jakimiak, Kustosz Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie- „Leśmian-Leśmian – Warszawskie ścieżki poety”,

  • Teresa Renata Bodys – Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu – „Bolesław Leśmian – rejent” ,

  • Sławomir Bartnik – Prezes Towarzystwa Leśmianowskiego w Zamościu ” Spacer z Leśmianem po Zamościu”.

Na zakończenie konferencji głos zabrał  prof. Paweł Czubik z Krajowej Rady Notarialnej, który podziękował za zaproszenie i pogratulował organizacji konferencji, która przyczyniła sie do upamiętnienia osoby Bolesława Leśmiana jako poety i notariusza.

Następnie Burmistrz Tomasz Zając z przedstawicielem Krajowej Rady Notarialnej prof. Pawłem Czubikiem  i Prezesem TRH oraz Wicedyrektor Biura Wojewody Lubelskiego złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym Bolesława Leśmiana.

 

źródło i fot. UM Hrubieszów