Nasze działania nie mają na celu likwidacji ani prywatyzacji SPZOZ w Hrubieszowie – oświadczenie Zarządu Powiatu

Jako Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, chcemy zapewnić wszystkich mieszkańców, że nasze działania nie mają na celu likwidacji ani prywatyzacji SPZOZ w Hrubieszowie – informują władze powiatu w przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu.

Reklamy

Oświadczenie w sprawie SP ZOZ w Hrubieszowie

Jako Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, chcemy zapewnić wszystkich mieszkańców, że nasze działania nie mają na celu likwidacji ani prywatyzacji SPZOZ w Hrubieszowie. Wszystkie medialne doniesienia w tej sprawie są jedynie manipulacją opinią publiczną i wprowadzają niepokój wśród mieszkańców oraz pracowników szpitala.

Napotykane publikacje, plakaty rozwieszane w miejscach publicznych na terenie Powiatu Hrubieszowskiego, a także komentarze na portalach społecznościowych na ten temat, są poparte jedynie negatywnymi emocjami, a nie merytoryczną wiedzą, dotyczącą aktualnej kondycji szpitala. Ta – jest obecnie wnikliwie analizowana.

Apelujemy o niepodsycanie retoryki, która sugeruje, że Zarząd Powiatu dąży do zamknięcia SP ZOZ w Hrubieszowie. Destabilizujący wpływ na jego funkcjonowanie mają wyłącznie osoby, którym zależy na potęgowaniu atmosfery konfliktu. Są to środowiska, które m.in. nawołują do strajku czy podtrzymują negatywne emocje wśród mieszkańców, posługując się argumentami, które nie są poparte faktami. Prosimy o refleksję wszystkich, którzy angażują się w tego typu działania.

Pragniemy podkreślić, że Zarząd Powiatu usilnie dąży do ustabilizowania sytuacji w szpitalu oraz zapewnienia wszystkim mieszkańcom i pacjentom dostępu do opieki medycznej.

 

Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego

Zobacz też:

Czy będzie strajk w hrubieszowskim SP ZOZ?

Czy będzie strajk w hrubieszowskim SP ZOZ?