Projekt dla młodych

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „JESTEM” im. Św. Jana Bosko w Hrubieszowie wraz z partnerami (Gmina Miejska Hrubieszów, Hrubieszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne, Stowarzyszenie Hrubieszów na Rowerach, MKS „Unia Hrubieszów” ) ogłasza, że w terminie 09.06.2008 – 24.09.2008 realizuje projekt Nowa wiedza – nowe inicjatywy młodzieży hrubieszowskiej.

Reklamy

Projekt realizowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu jest zaktywizowanie hrubieszowskiej młodzieży oraz rozwinięcie w niej idei samorządności, przedsiębiorczości, a także rozbudzenie zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego.

W ramach realizacji projektu przewidziany jest wyjazd warsztatowo – szkoleniowy do miejscowości Harasiuki (15 – 19.06) oraz przygotowanie konferencji podsumowującej (wrzesień 2008).
Warunki, które należy spełniać aby uczestniczyć w projekcie:
• Miejsce zamieszkania – Hrubieszów,
• Wiek – od 14 do 19 lat,
• Działalność w różnego rodzaju organizacjach (np. ZHR, Młodzieżowa Rada Miasta, Samorząd Uczniowski, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej itp.)
Ważna jest także kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona).
Poza tym zgłaszający się powinni być zainteresowani zdobyciem umiejętności pisania i realizowania projektów unijnych na działania skierowane do młodzieży oraz podniesieniem swoich umiejętności komunikacji, pracy w grupie oraz współpracy z osobami dorosłymi.

Młodzież, która chciałaby uczestniczyć w projekcie, może składać swoje zgłoszenia do dnia 12.06.2008 r. w biurze Stowarzyszenia JESTEM (ul. Nowa 11) w godzinach od 18 do 20.