19 kwietnia 2024

Wykonawca remontu dachu hrubieszowskiej Jedynki poszukiwany

Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Prusa w Hrubieszowie ogłosiła drugi przetarg na remont pokrycia dachowego na budynku szkoły.

Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Nowe oferty można składać do dnia 4 września 2020 r. do godziny 10.00 w gabinecie zastępcy dyrektora placówki.

Zakres prac remontowych ma objąć między innymi:

– rozbiórkę istniejącego pokrycia z papy z powierzchni ok. 1500 m2;

– rozbiórkę istniejących obróbek blacharskich;

– sprawdzenie i naprawę stwierdzonych ubytków w podłożu betonowym;

– oczyszczenie betonowej powierzchni dachu;

– wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej (dwie warstwy: podkładowa gr. 4 mm i nawierzchniowa gr. 5,2 mm);

– wykonanie nowych obróbek z blachy oraz papy (rynny, fragmenty rur spustowych, obróbki kominów i włazów dachowych);

– wymianę zniszczonych tynków na kominach, malowanie wszystkich kominów oraz wymianę kratek wentylacyjnych;

– wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizację.

Roboty budowlane będą odbywały się na czynnej placówce, a wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed osobami postronnymi w czasie jej funkcjonowania.