20 lipca 2024

Znaleziono klucze – poszukiwany właściciel

W dniu 15 maja 2013 r. na terenie miasta Hrubieszowa znaleziono klucze.

Reklamy

Klucze znajdują się w Biurze Rzeczy Znalezionych prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

Wydanie osobie uprawnionej nastąpi na podstawie opisu po uprzednim stwierdzeniu uprawnień do ich odbioru, jak również po podpisaniu oświadczenia osoby uprawnionej do odbioru, a także za okazaniem dowodu tożsamości.

Reklamy

Osoby poszukujące rzeczy zagubionej zapraszamy do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych telefonicznie 84-69-70-780, poprzez e-mail znalezione@powiathrubieszow.pl lub osobiście w budynku Starostwa Powiatowego, Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, ul. Narutowicza 34, parter pokój 3 lub 4.

Istnieje możliwość przesłania zdjęcia rzeczy zagubionej na adres e-mail celem porównania czy taka rzecz się znajduje w Biurze Rzeczy Znalezionych.

Reklamy

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Wydział Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego