29 lutego 2024

Hrubieszów: Rower – nie tylko dla zdrowia [ZDJĘCIA]

W dniu 28 maja 2022 r. odbył się II Charytatywny Rajd Rowerowy w ramach akcji Kilometry Dobra.

Reklamy

Wydarzenie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu we współpracy z Zakładem Karnym w Hrubieszowie oraz Nadleśnictwem Strzelce. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Marta Majewska – Burmistrz Miasta Hrubieszowa oraz Tomasz Zając – Wójt Gminy Hrubieszów.

Rajd był okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu, ale także do finansowego wsparcia szlachetnego celu. Start odbył się zgodnie z planem o godzinie 9:00 spod  Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie. Wśród czynnych uczestników rajdu znaleźli się również funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Metą wydarzenia była Wioska Gotów w Masłomęczu. Celem rajdu, któremu towarzyszyła zbiórka pieniędzy w ramach kampanii Kilometry Dobra jest dofinansowanie remontu budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. W czasie akcji zebrano 744, 15 zł.

Reklamy

„Kilometry Dobra”

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów. Kampania integruje i mobilizuje lokalne społeczności w działaniu dla wspólnego dobra. Zbierane są środki na różne cele społeczne: edukację, bezpieczeństwo, ekologię, sport, kulturę, potrzeby humanitarne, pomoc niepełnosprawnym i ochronę zdrowia.

PSONI Koło w Zamościu

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin. Dba o poszanowanie godności każdego człowieka. PSONI koło w Zamościu prowadzi Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, w którym dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i  głębokim ze sprzężeniami realizują obowiązek szkolny. W OREW realizowane są również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Osoby dorosłe mogą korzystać z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Świetlicy Rewalidacyjno – Rehabilitacyjnej. Wsparciem Stowarzyszenia objętych jest 187 osób.
­

Była to kolejna wspólna akcja PSONI koło w Zamościu oraz Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Dziękujemy za umożliwienie uczestnictwa w tak szlachetnej inicjatywie.

Zachęcamy wszystkich do wspierania działalności Stowarzyszenia. Liczy się każda złotówka!  https://kilometrydobra.pl/psoni-kolo-w-zamosciu/

­

­

(źródło i fot. ZK w Hrubieszowie / opracowanie i zdjęcia: mł. chor. Damian Fedziuryna)


Zobacz też:

Wizyta studentów w hrubieszowskim zakładzie karnym (ZDJĘCIA)

Wizyta studentów w hrubieszowskim zakładzie karnym (ZDJĘCIA)